Regulament participare întâlniri online de studiu biblic – Misiune În Acțiune

Website-ul nostru este: https://misiuneinactiune.ro.


Asociația Creștină MIA are ca scop principal echiparea tinerilor prin activități educaționale creștine. Buna desfășurare a evenimentelor nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc.


1. Scopul Studiului Biblic Online

Scopul principal al acestui studiu biblic online este de a facilita înțelegerea și aplicarea învățăturilor biblice într-un mediu virtual, oferind membrilor oportunitatea de a crește spiritual și de a construi comunitatea.

2. Participanți

 • Studiul biblic online este deschis tuturor celor interesați să participle cu varsta intre 13 si 30 de ani.
 • Participantii sub 16 ani se pot inscrie doar cu acordul scris al unuia dintre parinti, acord regasit in fisa de inscriere.
 • Participanții sunt încurajați să contribuie la discuții și să împărtășească experiențe, menținând totodată un ton respectuos și empatic.

3. Program și Acces

 • Studiul biblic online va avea loc la ziua si ora aleasa la inscriere. Oricine dorește să participe trebuie să se înscrie în prealabil.
 • Accesul la studiu se va face printr-o platforma online, cum ar fi Zoom, Google Meet, etc.. Link-ul de acces va fi distribuit tuturor participanților înainte de fiecare ședință pe grupurile aferente.

4. Moderare

 • Moderatorii studiului biblic au responsabilitatea de a menține ordinea și de a facilita discuțiile.
 • Participanții sunt încurajați să respecte direcțiile moderatorului și să aibă un comportament respectuos față de ceilalți.

5. Respect și Toleranță

 • Toți participanții sunt obligați să se respecte reciproc și să adopte o atitudine toleranta față de diferențele de opinie.
 • Comentariile sau comportamentul discriminatoriu, ofensator sau nepotrivit nu vor fi tolerate și pot duce la excluderea din studiu.

6. Contribuții și Împărtășirea Resurselor

 • Participanții sunt încurajați să împărtășească resurse și materiale relevante pentru studiu.
 • Discuțiile și întrebările sunt binevenite și încurajate pentru a promova un mediu interactiv.

7. Confidențialitate

 • Participanții sunt rugați să respecte confidențialitatea informațiilor personale împărtășite în cadrul studiului.
 • Înregistrarea ședințelor este permisă numai cu consimțământul tuturor participanților.
 • Prin acceptarea acestui regulament si a clauzei GDPR, participantii isi dau acordul asupra folosirii de catre MIA a datelor cu caracter personal prezentate in fisa de inscriere.

8. Respectarea Timpului

 • Participanții sunt îndemnați să respecte programul stabilit pentru a asigura o desfășurare eficientă a studiului.
 • Întârzierile repetate pot afecta desfășurarea studiului, iar participanții sunt încurajați să fie punctuali.

9. Feedback

 • Participanții sunt încurajați să ofere feedback și sugestii pentru îmbunătățirea continuă a studiului biblic online.

10. Respectarea Învățăturilor Biblice

 • Studiul se va concentra pe înțelegerea și aplicarea învățăturilor biblice, iar participanții sunt încurajați să adere la această direcție.
 • Diferite interpretări sunt binevenite, însă trebuie prezentate într-un mod respectuos.

11. Concluzii
Acest regulament a fost creat pentru a asigura un mediu sigur, respectuos și benefic pentru toți participanții la studiul biblic online. Nerespectarea acestor reguli poate duce la excluderea din studiu.

12. Declaratie pe propria raspundere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.


Îmi dau acordul ca pozele și filmările făcute în cadrul studiului pot fi multiplicate și publicate fără pretenții de despăgubiri.

 

Prin această declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acord de conformare, îmi exprim consimțământul de bună-credință, în cunoștință de cauză, în mod expres și neechivoc, pentru prelucrarea datelor personale indicate mai sus, ori de câte ori este necesar, de către ASOCIAȚIA CRESTINĂ MIA în scop de marketing, promovare în social media, statistic, stocare date personale în baza de date a asociației, necesar organizării unor activități sau tabere, în locurile și pe durata stabilite de către asociație.

Pe durata activităților organizate de asociație, înțeleg să am un comportament conform, civilizat și tolerant față de ceilalți participanți și persoanele desemnate de asociație.

De asemenea, îmi exprim consimțământul în cunoștință de cauză, în mod expres și neechivoc ca organizația ASOCIAȚIA CRESTINĂ MIA să poată prelucra datele mele personale, inclusiv opiniile exprimate prin: colectare, înregistrare, organizare, stocare, ştergere, precum și consultare și/sau verificare, în oricare din scopurile menționate mai sus.
În acest sens, pot fi contactat (ă) oricând, la oricare din datele de contact de mai sus.
Am luat la cunoștință că îmi pot retrage oricând consimțământul dat, la o dată ulterioară, printr-o solicitare:

sau

 • la adresa poștală: Strada Amilcar C. Săndulescu nr. 3, sector 6, București.


Pentru orice întrebări sau probleme privind regulamentul, vă stăm la dispoziție.