Declarație de credință

Dumnezeu

Noi credem şi mărturisim că este un Dumnezeu, Creatorul, Susţinătorul şi Stăpânitorul tuturor lucrurilor.

Păcatul

Credem că toți oamenii au păcătuit și astfel sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, și se află sub condamnarea Lui.

Trăire

Credem că toți credincioșii sunt chemați la o viață separată de practicile păcatoase și lumești.

Biblia

Credem că scrierile Sfintei Scripturi, Noul și Vechiul Testament, sunt insuflate direct de Dumnezeu, fără greșeli în textul original, și reprezintă autoritatea supremă și finală în materie de credință și viață.

Mântuire

Credem că oricine Îl primește pe Isus Cristos prin credință, fără a face anumite fapte, este “născut din nou” (din Dumnezeu), este iertat prin sângele vărsat de Isus Cristos și devine copil al lui Dumnezeu.

Căsătorie

Credem că de la începutul creației cu Adam și Eva, Dumnezeu a intenționat căsătoria să fie doar între un bărbat și o femeie. Orice înclinație sexuală care este în afara învățăturii Bibliei, incluzând practicile homosexuale, sunt în contradicție directă cu Cuvântul lui Dumnezeu și modul în care El a instituit familia.

Iisus Hristos

Credem în divinitatea Lui Isus Cristos, nașterea Lui dintr-o fecioară, viața Sa fără păcat, învierea Sa în trup, înălțarea Sa la dreapta Tatălui și revenirea Sa personală, iminentă, pre-milenară și pre-tribulaționistă.

Darurile spirituale

Credem că Dumnezeu oferă celor ce cred daruri spirituale pentru a zidi trupul lui Cristos, dar darurile miraculoase ale Duhului Sfânt, cum ar fi vorbirea în alte limbi și vindecările, s-au manifestat numai în Biserica Primară.

Învierea

Credem în învierea în trup a tuturor celor drepți și nedrepți, în fericirea veșnică în glorie a celor salvați, și în pedeapsa veșnică în iad a celor pierduți.