Echipa MIA

iulian contact portret echipa mia

Iulian Avramescu

Director Executiv
[email protected]

Împărtășirea Evangheliei și ucenicizarea următoarei generații sunt unele dintre cele mai mari oportunități pe care Dumnezeu ni le oferă, iar eu mă rog ca El să mă găsească făcând întocmai aceasta.

Dacă ma iubiți veți păzi poruncile mele.
– IOAN 14:15

portret contact roxana echipa mia

Roxana Avramescu

Consultant Financiar
[email protected]

Mă străduiesc să duc la bun sfârșit misiunea MIA, glorificarea lui Dumnezeu introducându-L pe Iisus Hristos ca Domn la câți mai mulți tineri posibil. Dând dovadă de excelență în rolurile din spatele scenei, cum ar fi ținerea evidenței tuturor finanțelor, îmi oferă oportunități continue de a crește ca Creștin și membru al staff-ului.

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?
– 1 CORINTENI 4:7

Cu trecerea timpului, am realizat importanța unui mediu creștin și necesitatea de a lucra pentru El, Cel care mi-a dat viață. Este o bucurie pentru mine să-L slujesc pe Domnul cu toate darurile pe care mi le-a dat. Mai mult decât atât, este un privilegiu pentru mine să fac parte din familia Domnului și să slujesc împreună pentru extinderea Împărăției Sale.

iulia echipa MIA

Carla Badiu

Manager de operațiuni

Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: “Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”
– ISAIA 41:13

filip portret echipa MIA

Ana Moț

Coordonator Artistic și Operațional

iulia echipa MIA

Daniela Facus

Follow-up Volunteer