10 Motive pentru care Mormonii nu sunt Creștini

Biserica mormonă este foarte bogată și mulți oameni celebri s-au alăturat bisericii. Asta o face și așa de „trendy” în zilele noastre. Mormonul obișnuit este o persoană dintr-o familie morală și harnică. Ei nu consumă alcool sau cafea și sunt, în general, buni cetățeni datorită acestui lucru. Ideea pe care ei o propagă este că fiecare trebuie să urmeze exemplul de viață a lui Iisus Hristos.

Mulți oameni cred că aceasta este o religie creștină din cauză că numele lui Iisus este în numele religiei lor, însă nu e chiar așa. Așa cum dacă am atașa logo-ul Rolls-Royce unei mașini Volkswagen, nu face mașina să fie Rolls-Royce, în același mod folosind numele lui Iisus Hristos, nu-i face pe mormoni „creștini”.

MORMONII NU SUNT CREȘTINI

Sugerând faptul că Iisus al mormonilor este „creștin”, este la fel de necinstit ca vânzarea unui produs contrafăcut cu numele originalului pe el, sau fake-uri, cum le spunem noi la astfel de lucruri.

Astăzi, Mormoni sau Biserica lui Iisus Hristos a sfinților din zilele din urmă este răspândită în Statele Unite, America Latină, Canada, Europa, Filipine, Africa și părți din Oceania, având peste 16.000.000 de adepți. Este foarte important să remarcăm că, chiar dacă mormonii îmbrățișează multe lucruri din credința creștină, ei au propriul lor set distinct de filozofii, valori și practici.

angel mormonii nu sunt crestini

Cum au apărut Mormonii?

Mormonii sau „Biserica lui Iisus Hristos a sfinților din zilele din urma” este o religie ce există de mai puțin de 200 de ani și a fost creată de Joseph Smith în 1830.

Ideea de la care a plecat formarea acestei religii este faptul că lui Joseph i s-a revelat Dumnezeu și i-a spus că toate religiile și bisericile sunt false, așa că el a format o nouă religie și biserică, care în concepția lor este cea „adevărată”.

Așa că fără să lungim această discuție prea mult, haideți să privim ce diferențe sunt între Mormoni și Creștinism. Concluziile le tragem la sfârșit.

1. Doar Mormonii sunt singura biserică adevărată

Care este problema cu această afirmație? Ei bine chiar Iisus i-a spus Apostolului Petru în Evanghelia după Matei 16:18 „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” Deci, dacă Iisus are într-adevăr autoritatea care mormonii pretind că o are, cum de ceea ce a spus El nu mai e adevărat?

Asta ar înseamna că Iisus nu a spus bine ce a spus și că Dumnezeu și-a schimbat opinia despre planul inițial. Biblia ne spune că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. De asemenea apostolul Iacov ne spune că în El nu există umbră de schimbare. Acest detaliu cu „singura” biserică adevărată implică mai multe probleme care conduc la următoarele puncte.

2. Biblia nu are autoritate în religia mormonă

Ei susțin că are, însă e un scris mic în subsolul paginii, ca cel din contracte, care spune că nu e chiar așa. De fapt ei cred că Biblia nu e totul și trebuie completată, așa că au adăugat revelații și interpretări noi la ea constant, iar pe lângă au scris alte cărți care au autoritate mai mare. Una din aceste cărți este Cartea lui Mormon, care este tatăl lui Moroni, îngerul care Smith pretinde că i s-a arătat și i-a încredințat această religie.

Alta este Doctrina și Legămintele care considerată ca un fel de scriptură de către mormoni, fiind o carte care conține pretinse revelații moderne. Iar apoi este și Perla de mare preț scopul de a “clarifica” aspectele doctrinare și de învățătură care s-au pierdut din Biblie și adaugă astfel propriile informații cu privire la crearea pământului.

Biblia ne învață că „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat” (Proverbe 30:5), sau Apocalipsa 22:18-19 „dacă cineva adaugă ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile descrise în această carte; și dacă cineva scoate din cuvintele cărții acestei profeții, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieții şi din Cetatea Sfântă.”

3. Formarea religiei

Îngerul Moroni i-a vorbit lui Joseph și i-a spus că toată biserica e falsă și el trebuie să facă una nouă. Biblia ne spune prin Pavel care le scrie Galatenilor în capitolul 1:8:  „Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” Noua traducere spune „să fie blestemat”. Deci, dacă chiar Pavel și-ar fi schimbat părerea, ei trebuiau să nu îl creadă. În cazul acesta vorbim de un înger care ținea un secret și a ales să îl reveleze? Nu putem crede așa ceva!

4. Iisus este doar un suflet ales să fie Mântuitorul lumii și Dumnezeu

Acest aspect contrazice originea și natura Lui. Ei cred că Iisus fost creat, născut, la fel ca fiecare dintre noi, ceea ce din nou nu corespunde cu Biblia și crezul creștinismului.

Dacă luăm în calcul istoria Bisercii, vom vedea câte încercări de alterare a credințelor primare au fost de-a lungul timpului. Părinții bisericii au ales mereu să nu accepte aceste teorii noi și să le contrazică prin concilii. Așa s-a născut și CREZUL. Putem privi la reformele care au avut loc periodic și întoarcerea la învățăturile primare despre Dumnezeu, Iisus și Sfântul Duh.

5. Dumnezeu nu a fost mereu Dumnezeu, ci Și-a câștigat acest titlu

Biblia ne spune clar că El există dintotdeauna. 1 Timotei 1:17 spune „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.” Biblia ne învață în Psalmul 90:2 căînainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!”  Dumnezeu nu și-a câștigat titlul de Dumnezeu, tocmai asta îl face să fie Dumnezeu.

templu utah creștini mormonii

Orice învățătură care contrazice aceste adevăruri fundamentale ale Creștinismului clar are interese la mijloc. Faptul că această religie vine și spune că tot ce este creștinismul e pe dos, ar trebui să ridice mai multe semne de întrebare.

 

6. Există mai mulți dumnezei

Conceptul de trinitate nu există în religia mormonă, ci cele 3 persoane ale trinității sunt văzute ca 3 dumnezei distincți/separați. Este adevărat că nu avem cuvântul „trinitate” în Biblie, însă conceptul că NU sunt mai mulți dumnezei este foarte bine definit.

Religia Creștină crede într-un singur Dumnezeu. Nu este o religie politeistă. Acest aspect face ca Biserica lui Iisus Hristos a sfinților din zilele din urmă să fie o sectă și o religie păgână, dacă e să o definim mai direct.

Dacă putem crede în mai mulți dumnezei, cu ce ne mai deosebim de Budism, de Hinduism și de celelalte religii politeiste?

7. Mormonii vor deveni dumnezei și vor avea planete

Dacă facem totul cum trebuie viața aceasta, putem deveni dumnezei și vom stăpâni peste planete. Vorbim de faptul că unii dintre noi vom avea propria planetă și lucruri asemănătoare. Ca un om care îmi place să mă joc jocuri video uneori, trebuie să spun să religia asta ar fi un joc video foarte complex. Adică ajungem la același nivel cu Start Trek sau Războiul Stelelor.

sky stars afterlife rai iad stele

8. Mântuirea prin fapte

Mântuirea NU este doar prin ceea ce a făcut Iisus la cruce, ci este parte și responsabilitatea noastră. Adică noi suntem datori să facem fiecare cât putem și Iisus completează restul peste ce nu putem face noi. Însă Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, ne spune altfel în Tit 3:5 și 2 Timotei 1:9.

Lucrurile acestea nu sunt idei noi, sunt concepte care există încă de la începuturile Creștinismului. Biblia ne spune clar în Epistola către Romani, capitolul 10 că „Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Efeseni 28-9: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Vedeți? Biblia spune una, iar Mormonii spun alta, însă ei nu văd cum toate învățăturile fundamentale ale bibliei sunt contrazise! Partea interesantă este că ei nu sunt primii care fac asta. Iudaizatorii au fost primii care au încercat să propage ideea de har + fapte. Și au fost mulți pe parcursul istoriei care au adoptat această învățătură. Vă amintiți ce a declanșat reforma lui Martin Luther?

9. Viața de după moarte

Mormonii cred că există împărății diferite în viaţa de după moarte: Împărăţia Celestă, Împărăţia Terestră și Împărăţia Telestă, iar restul e întuneric. Locul unde vor ajunge oamenii depinde de ceea ce cred şi fac ei în viaţa de pe pământ. Iar dacă nu rezolvi tot ce trebuie în viața aceasta, mai ai o șansă în lumea de dincolo. Nu este Biblia destul de clară că există un Rai și un Iad și că nu există alternative și opțiuni după ce se ajunge acolo?

Apocalipsa 21:8 „Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. Matei 21:45 „Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.

Nimic din ce fac alții pentru noi nu va schimba soarta noastră în viața de după moarte. Și nici chiar noi nu putem schimba ceva după ce murim. Biblia e clară când vorbește de două locuri: unul pentru cei drepți și altul pentru cei neleguiți.

10. Alte motive care merită menționate

1. Poligamia este o practică încă prezentă pe care o minoritate încă o practică. Biblia condamnă această practică și Dumnezeu spune că intenția Lui a  fost mereu pentru un bărbat și o femeie. Iisus le explică asta fariseilor în Matei 19:4-9 „Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: ‘De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă’.”  „Pentru ce dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele, dar de la început n-a fost aşa. Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.

2. Nu există păcat originar, asta înseamnă că toți ne naștem sfinți și pierdem această sfințenie pe parcursul vieții. Biblia ne învață că noi ne naștem în păcat și deci, avem nevoie de mântuire. Nu o avem ca să o putem pierde. Romani 5:12 „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…” Psalmul 51:5 „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea.

Referințe – 10 Motive pentru care Mormonii nu sunt Creștini