Cunoaște Echipa MIA

Iulian_director's_picture

Iulian Avramescu

Director Executiv
iulian@liferomania.org

Împărtășirea Evangheliei și ucenicizarea următoarei generații sunt unele dintre cele mai mari oportunități pe care Dumnezeu ni le oferă, iar eu mă rog ca El să mă găsească făcând întocmai aceasta.

Dacă ma iubiți veți păzi poruncile mele.
– IOAN 14:15

Roxana Avramescu

Consultant Financiar
roxanan@liferomania.org

Mă străduiesc să duc la bun sfârșit misiunea MIA, glorificarea lui Dumnezeu introducându-L pe Iisus Hristos ca Domn la câți mai mulți tineri posibil. Dând dovadă de excelență în rolurile din spatele scenei, cum ar fi ținerea evidenței tuturor finanțelor, îmi oferă oportunități continue de a crește ca Creștin și membru al staff-ului.

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?
– 1 CORINTENI 4:7

Dumnezeu m-a găsit și m-a salvat când eram o adolescentă pierdută iar acum pot să investesc în această generație tânără în cel mai greu și mai provocator timp al vieții lor. Ei sunt plini de întrebări despre sensul vieții, iar Evanghelia are răspunsul: Iisus Hristos.

Pentru mine a trăi este Cristos și a muri este un câstig.
– FILIPENI 1:21

Iulia Furtună

Funcție/post
iulia@liferomania.org

Îmi place să lucrez cu tinerii și pot vedea cum Dumnezeu lucrează cu adevărat și schimbă vieți. Chiar dacă sunt în spatele calculatorului, am șansa să vorbesc și să împărtășesc mărturia mea cu mulți copii.

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
– IOAN 1:14

Eduard Dogaru

Funcție/post
edi@liferomania.org

Alexandra Belciug

Coordonator Artistic
alexandra@liferomania.org

Sunt atât de fericită să îmi folosesc darurile mele de la Dumnezeu pentru a-i sluji pe alții și pentru a face parte din misiunea Lui în țara mea natală. România este în inima mea și Dumnezeu folosește această slujire pentru a schimba inimile.

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
– 1 CORINTENI 6:12

Filip Torsan

Asistent Coordonator Multimedia
filip@liferomania.org

Mă bucur că în fiecare dimineață pot să mă trezesc și să fac ceea ce îmi place pentru slava lui Dumnezeu. Iar domeniul meu preferat, promovarea, este esențial pentru noi deoarece cu ea putem duce Evanghelia pe platformele de Social Media la zeci de mii de tineri într-un an sau fără ea doar la câteva sute.

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
– FILIPENI 4:6,7

Este o binecuvântare când Dumnezeu ne cheamă să facem parte din misiunea Lui și să ajungem să vestim Evanghelia tinerilor din România zi de zi. Este cea mai mare bucurie a mea să văd tinerii îndrăgostiți de Creatorul nostru.

El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.
– ROMANI 4:20-21

Elizabeth Petersen

Manager
elizabeth@liferomania.org

Să faci ceea ce îți place este o binecuvântare în sine. Este cu totul altceva când Dumnezeu folosește darurile și afinitățile noastre pentru El. Să pot vedea cum Dumnezeu binecuvântează munca noastră și tot ceea ce facem din pasiune pentru oameni, este poate cea mai mare împlinire a vieții mele.

Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!” iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot.
– IEREMIA 20:9

Emilio Molnar

Coordonator Multimedia
emilio@liferomania.org